WYKAZ PUBLIKACJI 

Lata 1996-2010

Pedagogika 

KSIĄŻKI WŁASNE

1.Białek E., Edukacja integrująca – alternatywa czy konieczność?, Polskie Towarzystwo Pedagogiczne,  Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków, 1997

2.Białek E., Psychosynteza w edukacji. Wzrastanie samoświadomości człowieka. ENETEIA, Instytut Psychosyntezy, Warszawa, 2005

3.Białek E. D, Zrównoważony rozwój dziecka w świetle nowych wyzwań  Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2009

REDAKCJE NAUKOWE

 1. Praca zespołowa pod redakcja E. Białek, Dokąd zmierzasz człowieku? Model edukacji dla przyszłości"- - Materiały z I Konferencji Naukowej SEDP wrzesień 2001 r. SEDP, 200

PORADNIKI I MATERIAŁY PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

1.Białek E.: Nie bójmy się zmian. Wyzwania Edukacyjne, Sztuka życia w świecie, Wydawnictwo CODN, 1997

2.Białek E.: Radość uczenia siebie i innych, Wydawnictwo CODN, 1997

3.Białek E., W przyjaźni z emocjami. Wyzwania edukacyjne, Wydawnictwo CODN, Warszawa 1997

4.Białek E., Wychowanie do zdrowia w rodzinie, szkole i świecie, Program dydaktyczno-wychowawczy w zakresie promocji zdrowia, opieki i profilaktyki, pomocy psychologiczno-pedagogicznej i edukacji ekologicznej w oparciu o założenia psychosyntezy, Reforma edukacji, SEDP, Warszawa, 1999

5.Białek E: Być w zgodzie ze sobą, innymi i światem. Wyzwania edukacyjne, Sztuka życia w świecie, Stowarzyszenie „Edukacja dla  Przyszłości”, 1999

6.Białek E.: Jak się uczyć? Wyzwania edukacyjne, SEDP, 1999

7.Białek E.: Jesteśmy jedną wielką rodziną, Wyzwania Edukacyjne, Sztuka życia w świecie, SEDP, Warszawa, 2000

8.Białek E: Szkoła życia. Wyzwania Edukacyjne, Sztuka życia w świecie, SEDP, Warszawa, 2000

9.Białek E: Szkoła emocji. Wyzwania edukacyjne, Sztuka życia w świecie, SEDP, Warszawa, 2000

10.Białek E., Białowąs B., Moszyńska B.: Nowe spojrzenie na zdrowie, Wyzwania edukacyjne, Sztuka życia w świecie, SEDP, Warszawa, 2000

11.Białek E.: Świadome rodzicielstwo, Wyzwania edukacyjne, Sztuka życia w świecie, SEDP, Warszawa, 2002

12.Białek E.: Zacieśnianie związków, Wyzwania edukacyjne, Sztuka życia w świecie, SEDP, Warszawa, 2002

13.Białek E.: Być kobietą, Wyzwania edukacyjne, Sztuka życia w świecie, SEDP, Warszawa, 2003

14.Białek E.: Psychoenergetyka słowa, Wyzwania edukacyjne, Sztuka życia w świecie, SEDP, Warszawa, 2003

TEKSTY OPUBLIKOWANYCH WYSTĄPIEŃ KONFERENCYJNYCH

1.Białek E.: Edukacja do zdrowia człowieka – jako edukacja do zdrowia /ochrony Ziemi/Planety – materiały konferencyjne EKOFORUM – KRAJOWE FORUM POZARZĄDOWYCH ORGANIZACJI EKOLOGICZNYCH, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, . Prace Wydziału Nauk Technicznych. Seria A Nr 24, Ciechocinek 24-25 . X. 1998, s. 5-7

2.Białek E., Życie Alberta Schweitzera – jako droga od ideałów do ich realizacji. MEDYCYNA U PROGU XXI WIEKU. WZORZEC OSOBOWY ALBERTA SCHWEITZERA A WSPÓŁCZESNA PRAKTYKA LEKARSKA, Polska Akademia Medycyny  i Albert Schweitzer World Academy of Medicine, Warszawa 1999, s. 56-59

3.Białek E., Nowe wyzwanie edukacyjne – edukacja zintegrowana-psychosynteza. w: PERSPEKTYWY I KIERUNKI ROZWOJU PEDAGOGIKI, Praca zbiorowa pod red. J. Gniteckiego i St. Palki. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polskie Towarzystwo Pedagogiczne w Poznaniu, Kraków-Poznań 1999, s. 203-210

4.Białek E., Psychosynteza – model integracji nauki i praktyki, w: OCHRONA ŚRODOWISKA CZŁOWIEKA A JAKOŚĆ ŻYCIA. Praca zbiorowa pod red. J.L. Krakowiaka. Centrum Uniwersalizmu przy Uniwersytecie Warszawskim. Polska Federacja Życia. BIBLIOTEKA DIALOGU, Warszawa 1999, s. 77-91

5.Białek E.: Psychosynteza w edukacji psychosomatycznej, SZTUKA LECZENIA 1/1999, Polskie Towarzystwo Edukacji Psychosomatycznej, Kraków, s. 49-54

6.Białek E.: Psychosynteza a medycyna holistyczna. SZTUKA LECZENIA 2/ 1999. Polskie Towarzystwo Edukacji Psychosomatycznej, Kraków, s. 95-99

7.Białek E., Wychowanie do i dla wartości. w: WOKÓŁ FILOZOFII WYCHOWANIA red. Adamkiewicz M., Konstańczak S. Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej 15-16 czerwca 2000. Katedra Filozofii Pomorska Akademia Pedagogiczna, Słupsk 2000, s. 257-265

8.Białek E.: Holistyczne podejście do zdrowia – nowy model wychowania, w: WYCHOWANIE DLA PRZYSZŁOŚCI. Materiały z Konferencji Naukowej w Słupsku w dn. 17-18 czerwca 1999. Red. S. Konstańczak. Pomorska Akademia Pedagogiczna, Słupsk 2000, s.305-311

9.Białek E., Quo vadis homo sapiens? w: MEDYCYNA NA POCZĄTKU III TYSIĄCLECIA. MEDYCYNA, HUMANIZM I POKÓJ. Polska Akademia Medycyny i Albert Schweitzer World Academy of Medicine, Warszawa 2001, s.197-206

10.Białek E., Nowa pedagogika – edukacja siebie samego. w: „EDUKACJA WOBEC WYZWAŃ KULTUROWO-CYWILIZACYJNYCH. Red. naukowa  J. Kojkoł, P.J. Przybysz.  Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia, 2002, s. 179-186.

11.Białek E., Nowa psychologia i nowa pedagogika – psychosynteza w edukacji. w: EDUKACJA WOBEC WYZWAŃ KULTUROWO-CYWILIZACYJNYCH. Red. naukowa  J. Kojkoł, P.J. Przybysz. Akademia Marynarki Wojennej Gdynia, 2002, s. 239-248.

12.Białek E., U progu edukacji jutra. w: EDUKACJA A WIZJE ŚWIATA. Red. naukowa J. Kwapiszewskiego. Katedra Filozofii Pomorska Akademia Pedagogiczna, Słupsk, 2002, s. 35-42.

13.Bialek E., Sustanaible Development and New Ways of Education, w: Visegrad Agenda 21. TRANSITION FROM CENTRALLY PLANNED ECONOMY TO SUSTAINABLE SOCIETY?, Institute for Environmental Policy, 2-4 April 2002, Prague 2002, s. 197-200

14.Białek E., Quo vadis homo sapiens? w: EDUKACJA WOBEC WARTOŚCI. Red. naukowa  J. Kojkoł, P.J. Przybysz. Akademia  Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, Gdynia 2002, s. 131-136

15.Białek E. , W stronę wizji edukacji jutra. w: EDUKACJA DLA CZŁOWIEKA - WYCHOWANIEM DO UNIWERSALIZMU. Red. naukowa J. Kwapiszewskiego, Katedra Filozofii, Pomorska Akademia Pedagogiczna, Słupsk, 2004, s. 48-61

także:

Białek E., On the verge of tomorrow’s education (Sulla soglia dell’educazione di domani). PSICOSINTESI. Anno XX no 3 Aprile 2005, p. 36-42

16. Białek E., Nauczyciel przyszłości – zastosowanie psychosyntezy w nauczaniu nowej kadry w: MATERIAŁY KONFERENCYJNE. Pedagogika we współczesnym dyskursie humanistycznym. V Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny, Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji TWP we Wrocławiu, Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, Wrocław 23-25 IX. 2004, s. 35-46.

17.Białek E., Stres w biznesie – podejście psychosyntezy. w: STRES I JEGO MODELOWANIE. Red. naukowa J. Szopa, M. Harciarek, Częstochowa 2004, s. 341-345

18.Białek E., Kształcenie kadry – wypracowywanie modelu edukacji „teraz”, mającej pozytywne skutki globalne „jutro” w:  PEDAGOGIKA JAKO FORMACJA INTELEKTUALNA REFLEKSJI WE WSPÓŁCZESNYM DYSKURSIE HUMANISTYCZNYM. Red. J. Gnitecki. Pol.Tow. Pedagogiczne Oddział w Poznaniu, Poznań 2005, s. 315-325

19.Białek E., Psychosynteza – edukacja do zrównoważonego rozwoju człowieka i środowiska w: EDUKACJA. TRADYCJE, RZECZYWISTOŚĆ, PRZYSZŁOŚĆ. Materiały pokongresowe I Zachodniopomorskiego Kongresu Edukacyjnego. Red. Cz. Plewka, Szczecin, 2005, s. 223-227

20.Białek E., Duchowość w psychosyntezie w: FENOMEN DUCHOWOŚCI, red. Naukowa Grzegorczyk A., Sójka J., Koschany R.,  Uniwersytet UAM w Poznaniu. Seria: Filozofia i logika nr 98, Poznań 2006, s.277-286

21.Białek E., The Vision of Wholeness from The Viewpoint of Psychosynthesis. w: TOWARDS A NEW RENAISSANCE: Human Values, Spirituality and the Future, edit. D. Lorimer, L. Sosnowski, Jagiellonian University Press, Kraków 2007, s. 71-79

także:

Białek E., Całościowa wizja człowieka i świata z punktu widzenia psychosyntezy. DYDAKTYKA LITERATURY XXV, Uniwersytet Zielonogórski, Wydawnictwo naukowe PTP w Poznaniu, Zielona Góra 2005, s. 149-159

w zmodyfikowanej formie:

The vision of the Wholeness from the viewpoint of Psychosynthesis. La visione dell'Assoluto dal punto di vista della Psicosintesi. PSICOSINTESI, Anno XXII no 6, Ottobre 2006, p. 22-29

22.Białek E., Diagnoza patologii w szkole: profilaktyka i terapia – podejście psychosyntezy. Konferencja Trzcianka „Edukacja do bezpieczeństwa” IV, 2007 EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA. Bezpieczna szkoła. Bezpieczny uczeń. Edukacja wobec zagrożeń szkolnych. Red. D. Czajkowska-Ziobrowska. A Zduniak, Poznań 2007, s. 227-235

23.Białek E., Wychowanie do zrównoważonego rozwoju – wyzwaniem dla edukacji „jutra” w: EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA. Bezpieczna szkoła. Bezpieczny uczeń. Edukacja wobec zagrożeń szkolnych. Red. D. Czajkowska-Ziobrowska. A Zduniak, Poznań 2007, s. 375-380

24.Białek E., Kadra dla bezpieczeństwa szkolnego. Wypracowywanie modelu edukacji szkoły „jutra” – podejście psychosyntezy Konferencja Trzcianka „Edukacja do bezpieczeństwa” IV, 2007 w: EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA. Bezpieczna szkoła. Bezpieczny uczeń. Edukacja wobec zagrożeń szkolnych. Red. D. Czajkowska-Ziobrowska. A Zduniak, Poznań 2007, s. 381-392

25.Białek E., Trendy edukacji XXI wieku. Rzeczywistość i wizja: wyzwania, bariery, przestrzeń tworzenia. w: EDUKACJA BEZ GRANIC - MIMO BARIER. PRZESTRZEŃ TWORZENIA. T.1. Red. Naukowa: P. Bury, D. Czajkowska-Ziobrowska. Edukacja XXI wieku 13. Poznań 2008, s. 11-19

26.Białek E., Nauka o "ja" - edukacja siebie samego. w: EDUKACJA BEZ GRANIC - MIMO BARIER. PRZESTRZEŃ TWORZENIA. T.2 Red. Naukowa: T. Smal, A. Zduniak. Edukacja XXI w.14, Poznań 2008, s. 274-283

W podobnej formie:

Białek E., Wyzwanie przyszłości – edukacja siebie samego. ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE. Publikacje z zakresu społeczno-militarnych wyzwań współczesnej kultury, Rok XLX, nr 176 A, Gdynia 2009, s. 37-50

27.Białek E., Wychowywać - tracić czy wydobywać człowieczeństwo? W: ODRODZENIE CZŁOWIECZEŃSTWA. Ludzkie transformacje. Red. naukowa Halina Romanowska-Łakomy, ENETEIA, Warszawa 2009, s. 57-69

28.Białek E. D., Naukowcy wobec zagrożeń globalnej wizji świata/ The scientists towards a world global vision and its manaces. w: STUDIUM VILNENSE A, vol. 6. Wiara-Oświata-Zdrowie. Vilnius 2009, s. 207-210

29.Białek E.D, Pedagogika zintegrowana - holistyczna. Przyczynek do modelu edukacji dla przyszłości. Cz 2. Podejście integracyjne na XXI wiek w: DYDAKTYKA LITERATURY XXX, Leszno 2010, s.271-289

30. Białek E.D., Rola intuicji w nowej edukacji i nauce, Zary 2011, s. 69-80

31. Białek E.D., Wyzwanie współczesności - choroby cywilizacyjne i implikacje dla edukacji Zary 2013, s. 109-122

32. Białek E.D., Jak unikać zarzewia wojen? Społeczna edukacja czy masowa terapia  w: PARADYGMATY BADAŃ NAD BEZPIECZEŃSTWEM. Jednostki, grupy i społeczeństwa. red. naukowa: M. Kopczewski, A. Kurkiewicz, St. Mikołajczak, Poznań 2015 s. 77-90


ARTYKUŁY OPUBLIKOWANE W RECENZOWANYCH  PERIODYKACH I PRACACH ZBIOROWYCH

1.    Białek E., Psychosynteza. Całościowa koncepcja osobowości człowieka. DYDAKTYKA LITERATURY XXII. Uniwersytet Zielonogórski. Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego w Poznaniu, Zielona Góra 2002, s. 115-124.

2.Białek E., Pedagogika „jutra” w świetle osiągnięć wybranych dyscyplin nauki „dzisiaj”. w PRZEMIANA, MYŚL I POZNANIE. Księga Jubileuszowa poświęcona Profesorowi Wojciechowi Pasterniakowi, Praca zbiorowa pod red. T. Frąckowiaka, Wydawnictwo Naukowe PTP, Poznań 2003, s. 394-420

3.Białek E., Integracja osoby w psychosyntezie w: Paradygmaty psychoterapii: terapia-autoterapia-leczenie duszy. Zeszyty ALBO albo,  Wydawnictwo Eneteia, nr 4/2003, s. 153-162; także: Białek E., Integracja osoby w psychosyntezie w: BLISKIE I NIEZNANE: INTEGRACJA TREŚCI A INTEGRACJA OSOBY. Red. W. Pasterniak, T. Frąckowiak, Uniwersytet Zielonogórski, Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, Oddział w Poznaniu, Zielona Góra 2004, s. 173-186.

4.   Białek E., Wola w psychosyntezie. DYDAKTYKA LITERATURY XXIII, Uniwersytet Zielonogórski, Wydawnictwo Naukowe Pol. Tow. Pedag. W Poznaniu, Zielona Góra 2003, s. 125-136

5.Białek E., Krygier B., Jakość medialnego przekazu w podejściu psychosyntezy w: Studia Medioznawcze, v.2 (21), Warszawa 2005, s. 84-100

W podobnej formie:

Bialek E., Krygier B., The Journalist Education and manipulation of the public mind from the stand point of psychosynthesis (La formazione al giornalismo e la manipolazione del pensiero collettivo dal punto di vista della psicosintesi.. PSICOSINTESI no.8 Ottobre 2007, p.17-25

6.Białek E. Podejście psychosyntezy do terapii dzieci i młodzieży w: TERAPIA DZIECI I MŁODZIEŻY, Metody i techniki pomocy psychopedagogicznej. Red. D. Jabłońska- Dąbrowska, IMPULS, Kraków, 2006 i II wydanie 2008, s. 135-175; III wydanie 2010

7.Białek E., Nauczyciel/wychowawca przyszłości – człowiek/humanista czy robot? w: DYDAKTYKA LITERATURY XXVI, Wyższa Szkoła Humanistyczna w Lesznie, Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego w Poznaniu, Leszno 2006, s. 145-160

8. Białek E., Tożsamość indywidualna a duchowy aspekt edukacji, DYDAKTYKA LITERATURY XXVII Wyższa Szkoła Humanistyczna w Lesznie, Wydawnictwo Naukowe PTP w Poznaniu, Leszno 2007 s. 11-16

9.Białek E., Edukacja do zrównoważonego rozwoju, PROBLEMY EKOROZWOJU. Polish Academy  of Science. Komitet Człowiek i Środowisko, vo.2, no 1, 2007, s. 67-73

10.Białek E., Doświadczenie życiowe a duchowa natura człowieka. Wpływ traumy. DYDAKTYKA LITERATURY XXVIII Wyższa Szkoła Humanistyczna w Lesznie, Wydawnictwo Naukowe PTP w Poznaniu, Leszno 2008, s. 125-139

11. Białek E., Pedagogika zintegrowana - holistyczna. Przyczynek do modelu edukacji dla przyszłości Cz. 1. Wybrane teorie naukowe. DYDAKTYKA LITERATURY XXIX, Leszno 2009, s. 79-92  

12. Białek E.D., Pedagogika zintegrowana - holistyczna. Przyczynek do modelu edukacji dla przyszłości cz.2. PODEJŚCIE INTEGRACYJNE NA XXI WIEK DYDAKTYKA LITERATURY XXX, Leszno 2010, s. 271-290

13. Białek E.D., Czy jest możliwym pozbawić człowieka jego sensu i znaczenia s. 69-76. PROSOPON. Czasopismo naukowe poświęcone zagadnieniom Humanistyki i Nauk Społecznych Humanum 9 (3) /2014

14. Białek E.D. Perspektywy medycyny zintegrowanej w Polsce - uwagi i refleksje własne SZTUKA LECZENIA, 2012, tom XXIV, nr 1-2 s. 23-48

15. Białek E.D., Świadome rodzicielstwo - profilaktyka patologii indywidualnych oraz społecznych, SZTUKA LECZENIA 2015, nr 1-2 s. 83-94

ARTYKUŁY POPULARNE

1.Białek E. , Odpowiedzialność za przyszłość edukacji, ŻYCIE WARSZAWY, 14.X.1996

2.Białek E., Psychosynteza w edukacji,  GESTALT  nr ¾ , 1996, s. 63-65

3.Białek E., Lęk przed zmianami. WYZWANIA. Edukacja w nowoczesnej szkole Nr 7, 1996/97, s. 12

4.Białek E., Przedmowa do wydania polskiego „Teatr naszego życia. Materiały szkoleniowe. Wyd. CODN, 1997

5.Białek E.: Inna jakość ludzi,  Gazeta Wschowska, 1997

6.Białek E.,  Prawo do zdrowego dzieciństwa, Gazeta Wschowska, 1997

7.Białek E.: Ekologia receptą na zdrowie. BIULETYN SZKOLNY Kuratorium - Okręg Opolski, 1998

8.Białek E.: Informacje o Stowarzyszeniu „Edukacja Dla Przyszłości”, PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE  nr 5/99

9.Białek E.: Odpowiedzialność za zdrowie planety. Rozmowy o biosferze. ZIELONE BRYGADY, 16-30.VI.1999

10.Białek E.: Ekologiczna świadomość, ZIELONE BRYGADY, 1-15.X.1999

11.Białek E.: Urok biesiady. Towarzystwo Uniwersytetów Ludowych POLSKI UNIWERSYTET LUDOWY, 2/45, Warszawa, 2000

12.Białek E., Jesteśmy jedną wielką rodziną. Scenariusze do zajęć dla nauczycieli przedszkola w oparciu o zasady psychosyntezy, Wydawnictwo RAABE Zajrzyj i Znajdź, Edukacja w przedszkolu, 9, Psychosomatyka, zdrowie psychiczne,   marzec 2000, s. 2-29

13.Białek E., O co chodzi w harmonijnym rozwoju dziecka? O co chodzi w zrównoważonym rozwoju?  Wydawnictwo RAABE Zajrzyj i Znajdź, Edukacja w przedszkolu, 10, Psychosomatyka, zdrowie psychiczne,  czerwiec 2000, s. 2-26

14.Białek E., Nowe spojrzenie na zdrowie. Kwartalnik Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych POLSKI UNIWERSYTET LUDOWY nr 3/46, Warszawa, 2000

15.Białek E.: Edukacja ekologiczna w gminie – wyzwanie i szansa. POLSKI UNIWERSYTET LUDOWY 1/44, Kwartalnik Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych, Warszawa 2000

16.Białek E. : GEN-Europa w Wolimierzu. Wydawnictwo ZIELONE BRYGADY wrzesień 2001

17.Białek E. , Promocja zdrowia w przedszkolu, Wydawnictwo RAABE Zajrzyj i Znajdź, Edukacja w przedszkolu, 13, Psychosomatyka, zdrowie psychiczne,  luty 2001, s. 2-25

18.Białek E., Nauczyciel/wychowawca w świecie dziecka . Wydawnictwo Raabe Zajrzyj i Znajdź, Edukacja w przedszkolu, 18, Psychosomatyka, zdrowie psychiczne, Maj 2002, s. 2-28

19.Białek E., Quo vadis homo sapiens? BUNT MŁODYCH DUCHEM nr. 4 (8), 2002, s. 41

20.Białek E., Rodzina-szkoła-praca. Rodzina-szkoła-praca. Wyzwania i zagrożenia. NOWE W SZKOLE 7-8, 2002, s. 43-45

21.Białek E.: Codzienna magia. Sprawozdanie z warsztatów w Schumacher College 4-25.X. 2002 r. ZIELONE BRYGADY – grudzień 2002

22.Białek E.: Przylądki nadziei. VILCACORA, 1, 2004..

23.Białek E.: Recykling osobisty, ZIELONE BRYGADY nr 1(181), 2003

24.Białek E., Na czym polega inteligencja serca, MAŁŻEŃSTWO I RODZINA, No. 4 (16) Rok IV, 10-12, 2005, s. 16-21

25.Białek E., Prawa psychodynamiki  NOWE W SZKOLE. Nr 3 (91) marzec 2006

26.Białek E., Nauczyciel – jaki powinien być. Komentarz. NOWE W SZKOLE, nr 4 (92) kwiecień 2006

27.Białek E., Wołanie o etykę zawodową. Głos w dyskusji. NOWE W SZKOLE nr 5 (93), 2006

28.Białek E., Wspomaganie równowagi emocjonalnej nauczycieli. NOWE W SZKOLE nr 5, 2006

29.Białek E., Elementy równowagi  emocjonalnej nauczyciela. NOWE W SZKOLE nr 6, 2006

30.Bialek E., Edukacja do zrównoważonego rozwoju człowieka i środowiska - podejscie psychosyntezy ZIELONE BRYGADY nr 1(215) 2006, s. 28-30

31.Białek E., Wychowanie/ edukacja a problemy świata , NOWE W SZKOLE nr 1 (13) 2007

32.Bialek E., Psychosynthesis&Integral Human Development, PelicanWeb Journal of Sustainable Development - October 2009

33. Białek E.D. W świecie informacji; jakie są perspektywy medycyny informacyjnej? E!Stilo, numer 4 (37) 2015 s. 61-63 

34. Białek E.D. Co to jest WELLNESS i do czego nam jest to potrzebne?  E!stilo Numer 1 (38) 2016, s.12-17

RECENZJE KSIĄŻEK INNYCH AUTORÓW

1.Białek E., Recenzja książki V. King Teatr nasz wewnętrzny, PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE, 1998

2.Białek E., Recenzja książki Henryka Gaertnera p.t. Albert Schweitzer. Życie, myśl, dzieło, Wydawnictwo WAM, Kraków 2007 w: Sztuka leczenia, t.13, nr 3-4, s.97-98

3.Białek E.: Recenzje: H. Romanowska-Łakomy, Fenomenologia ludzkiej świętości. O sakralnych możliwościach człowieka w : Psychologia religii. Zeszyty  ALBO albo. Problemy psychologii i kultury, Wydawnictwo Eneteia, nr 3/2003, s 183 – 186, s. 233

 

 

 

RECENZJE MOICH KSIĄŻEK

 1. Gaertner H., Recenzja: Ewa Białek, Psychosynteza w edukacji, w: Acta Medica Premisliensia t. 29 (2006), s.109-110
 2. Krygier B., Who is Who ekologiczne. Ewa Białek, Psychosynteza w edukacji. Recenzja książki, w: Biznes i ekologia, 2005
 3. Romanowska-Łakomy H., Recenzje: Wychowanie ku przyszłości., Ewa Białek, Zrównoważony rozwój dziecka w świetle nowych wyzwań (w:) Kwartalnik Szkice Humanistyczne t. IX, nr 2-3 (vol.19), Olsztyn 2009, s. 390-392
 4. Kaliszewska M., Tajniki zrównoważonego rozwoju człowieka (rec. książki Ewy D. Białek: Zrównoważony rozwój dziecka w świetle nowych wyzwań, Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2009, (w:) „Hejnał Oświatowy” 2009, nr 11

LISTA CYTOWAŃ MOICH DZIEŁ W INNYCH PUBLIKACJACH LUB PROGRAMACH NAUCZANIA

 1. Szyszko-Bohusz A., Problem natury świadomości (Pokłosie 40 lat poszukiwań) w Dydaktyka Literatury XXII, Zielona Góra 2002 op.cit. E.Białek Nie bójmy się zmian; Radość uczenia siebie i innych s. 11
 2. Szyszko-Bohusz A., Nieśmiertelność genetyczna. Hipoteza czy teoria w: Dydaktyka Literatury XXIII, Zielona Góra 2003, op.cit. E. Białek, Nie bójmy się zmian; Radość uczenia siebie i innych, Psychosynteza - model integracji nauki i praktyki; Jaka ma być edukacja w: Dokąd zmierzasz człowieku? Model edukacji dla przyszłości, s. 15;
 3. Romanowska-Łakomy H., Fenomenologia ludzkiej świętości. O sakralnych możliwościach człowieka, Warszawa, 2003 op. cit. E. Białek  Psychosynteza - model integracji nauki i praktyki w: Ochrona środowiska człowieka a jakość życia s. 125 oraz op.cit E. Białek, Dokąd zmierzasz człowieku? Model edukacji dla przyszłości s. 225; E. Białek  (cytowania i bibliografia) U progu edukacji jutra. (w): Edukacja a wizje świata, Pomorska Akademia Pedagogiczna, Słupsk 2002, s. 34, 35; E. Białek ( cytowanie i bibliografia), Psychosynteza w edukacji .Wzrastanie samoświadomości człowieka, ENETEIA Wydawnictwo Psychologii i Kultury, Warszawa 2005 – cytowanie- s. 19;
 4. Romanowska-Łakomy H., E. Białek  (cytowania i bibliografia), Dokąd zmierzasz człowieku. Model edukacji dla przyszłosci . Warszawa 2002, s. 32
 5. Melosik Zb. Rozdz. 19. Pedagogika postmodernizmu w: PEDAGOGIKA - podręcznik akademicki.1, red.nauk. Zb. Kwieciński, B. Śliwerski, PWN, Warszawa 2003 op.cit. E. Białek., Edukacja integrująca. Alternatywa czy konieczność (w bibliografii rozdziału)
 6. Kabat M., "Edukacja nauczycielska w pedagogice jako formacja intelektualna współczesnej cywilizacji" w: Materiały konferencyjne Pedagogika we współczesnym dyskursie humanistycznym. Wrocław, 2004  op. cit. Dokąd zmierzasz człowieku? Model edukacji dla przyszłości. s. 181
 7. Nowak-Łojewska A., Edukacja zintegrowana w okresie ponowoczesnej moderny. w: Materiały konferencyjne Pedagogika we współczesnym dyskursie humanistycznym. Wrocław, 2004  op. cit. E. Białek, Nowe wyzwania edukacyjne - edukacja zintegrowana - psychosynteza w: Perspektywy i kierunki rozwoju pedagogiki red. J. Gnitecki, S. Palka s. 348
 8. Nowak-Łojewska A., Edukacja zintegrowana w okresie ponowoczesnej moderny. w: Materiały konferencyjne Pedagogika we współczesnym dyskursie humanistycznym. Wrocław, 2004  op. cit. E. Białek, Edukacja integrująca. Alternatywa czy konieczność?, s.349
 9. Szyszko-Bohusz A., Świadomość i samoświadomość w pedagogice jako formacji intelektualnej - ku pedagogice wyższych stanów świadomości w: Materiały konferencyjne Pedagogika we współczesnym dyskursie humanistycznym. Wrocław, 2004  op.cit. E. Białek, Nie bójmy się zmian; Radość uczenia siebie i innych, Psychosynteza - model integracji nauki i praktyki; Jaka ma być edukacja w: Dokąd zmierzasz człowieku? Model edukacji dla przyszłości, s. 511
 10. Krzyżanowska-Łagowska U., w: Wartości duchowe w etosie pielęgniarskim. Duchowość, humanizm, profesjonalizm, holizm, 2005 op.cit. E. Białek, Jaka ma być edukacja w: Dokąd zmierzasz człowieku? Model edukacji dla przyszłości. S. 225; op. cit. E. Białek, Jesteśmy jedną wielką rodziną; Psychosynteza w edukacji. Wzrastanie samoświadomości człowieka, s. 230, 315
 11. Krygier B., Rozwój człowieka w kontekście ewolucji biosfery w: Problemy ekorozwoju 2006, vol. 1, no 2.,  op. cit. E. Białek, Zrównoważony rozwój dziecka, s.90
 12. Szyszko-Bohusz A., Teoria nieśmiertelności genetycznej. Naukowe uzasadnienie ułudy śmierci, Kraków 2006 op. cit E. Białek. W rozdziale: Podziękowania - za lata współpracy, s. 13; ; E. Białek - Pedagogika „jutra” w świetle osiągnięć wybranych dyscyplin nauki „dzisiaj”. w PRZEMIANA, MYŚL I POZNANIE,  s. 163 ;E. Białek Nie bójmy się zmian, Radość uczenia siebie i innych, Psychosynteza-model integracji nauki i praktyki; Dokąd zmierzasz człowieku s. 427
 13. Wyleżałek J., w: Problem efektywności resocjalizacji nieletnich w warunkach opieki całkowitej. Stan obecny oraz nowa alternatywa rozwiązań, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2006, op.cit. E. Białek - Jesteśmy jedną wielką rodziną; cykl "Wyzwania edukacyjne, Szkoła emocji; Psychosynteza w edukacji. Wzrastanie samoświadomości człowieka s. 20, 119, op.cit. E. Białek Dokąd zmierzasz człowieku? Model edukacji dla przyszłości. S. 39, s. 89, 93-94, 991.
 14. Wyleżałek J., Świadomość Zachodu, kwartalnik ALBO, albo. Problemy psychologii i kultury, Warszawa 2004
 15. Wyleżałek J., Wychowanie do wartości w czasach poszukiwania drogi, Pisma Humanistyczne - Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2005
 16. Wyleżałek J., Postawy wychowawców młodzieży nieprzystosowanej społecznie i ich wpływ na proces resocjalizacji (w;) M. Konopczyński, B.M. Nowak (red.), Resocjalizacja: ciągłość i zmiana, Warszawa 2008
 17. Wyleżałek J., Fenomen świadomości człowieka. Wymiar indywidualny i społeczny  w: D. Gizicka (red.), Społeczne dylematy Europy, Toruń 2009
 18. Krygier B., w: Człowiek na nowo, Warszawa, 2009 Op.cit. "Dokąd zmierzasz człowieku? Model edukacji dla przyszłości" s. 40
 19. Krygier B., w: Człowiek na nowo,  Warszawa, 2009 Op.cit. "Psychosynteza w edukacji. Wzrastanie samoświadomości człowieka"  s. 69
 20. Krygier B., w: Człowiek na nowo, Warszawa, 2009 op.cit. "Zrównoważony rozwój dziecka w świetle nowych wyzwań" s. 76
 21. Socha P. , Instytut Psychologii UJ w Krakowie: Przedmiot nauczania Semestr letni, rok akademicki 2009/2010.: Duchowość człowieka - teoria i metody jej badania. W spisie literatury podstawowej: Białek E. (2005). Psychosynteza w edukacji. Wzrastanie samoświadomości człowieka. Warszawa: Wydawnictwo ENETEIA, 24-58. (wybór fragmentów)opublikowanew:https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot(prz_kod:WFz.IPs-N14)

WYKAZ MIĘDZYNARODOWYCH BAZ DANYCH, GDZIE UMIESZCZONE SĄ MOJE PUBLIKACJE

 1. SSRN eLibrary, Education for Sustainable Development http://ssrn.com

ARTYKUŁY RECENZOWANE W WYDAWNICTWACH CIĄGŁYCH - INNE (lata 1970 - 1990)

 

Medycyna/diagnostyka

 

EWA ŚWIĄTEK/ BIAŁEK

 1. Świątek E., Krauze ST., Woźniak J: Skażenia radioaktywne niektórych produktów żywnościowych. ROCZNIKI PZH 21,1970, s. 365-369
 1. Świątek E., Fitak B., Olędzka R., Piekarski L., Badania składu makaronów rynkowych. ROCZNIKI PZH 22, 1971, s.457-465
 2. Świątek E., Fitak B., Udział młodzieży w badaniu zanieczyszczeń środkowej Wisły. CHROŃMY PRZYRODĘ OJCZYSTĄ 3, 1973, s. 35-36
 3. Świątek E., Tomaszewski L., Mikrometoda oznaczania żelaza i zdolności wiązania bez odbiałczania przy użyciu sulfonowanej batofenentroliny V Zjazd PTDL 1973, Lublin
 4. Białek E., Kolorymetryczna mikrometoda oznaczania stężenia magnezu w surowicy z użyciem błękitu ksylidylowego II, DIAGN. LAB 11, 1975, s. 398-398
 5. Białek E., Tomaszewski L., Nowa ilościowa metoda oznaczania frakcji białkowych – immunoelektroforeza dwużelowa, DIAGN LAB 13, 1977, s. 97-103
 6. Białek E., Tomaszewski L., Nowa immunoelektroforetyczna metoda pomiaru frakcji białkowych w płynach ubogobiałkowych. VI Zjazd PTDL, 1976, Poznań
 7. Białek E., Tomaszewski L., Uwolnienie fragmentu wydzielniczego (SP) z s-Iga śliny. Materiały II Zj. Pol. Tow. Immunolog. 1977, Warszawa
 8. Białek E., Tomaszewski i zespół, Wyniki poszukiwań wczesnych objawów kliniczno-biochemicznych narażenia na toksyczny wpływ substancji występujących w przemyśle petrochemicznym. MEDYCYNA DYDAKTYKA, WYCHOWANIE 3, 1977, s. 207-211
 9. Białek E., Kraska T., Opolski G., Zastosowanie seryjnych oznaczeń poziomu kinazy kreatynowej w surowicy do oceny wielkości zawału serca. KARDIOL. POLSKA 21, 1978, s. 287-292
 10. Białek E., Tomaszewski L i zespół, Wyniki poszukiwań wczesnych objawów narażenia na toksyczny wpływ substancji występujących w przemyśle petrochemicznym Mat. Zjazd III Kraj. Zj. Pol. Tow. Med. Pracy, Łódź 1978
 11. Białek E., Tomaszewski L., Bogucka G., Wydzielnicza Iga i cząstka sekrecyjna w przewodzie pokarmowym płodów ludzkich. PED. POL. 55, 1980, s. 1001-1009
 12. Białek E., Opolski G., Korewicki J., Ostrzycki A., Steckiewicz R., Zalewska B., Częstość występowania korowych zaburzeń rytmu a wielkość martwicy określanej za pomocą CK-MB w świeżym zawale serca. KARD. POL. 24, 1981, s. 487-492
 13. Białek E., Tomaszewski L., Konarska I. i In. Wieloskładnikowa ocena biochemiczno-kliniczna narażenia pracowników przemysłu petrochemicznego cz.1. Wstępne badania epidemiologiczno-screeningowe. MED. PRACY 1987, 38 (2), s.108-112
 14. Białek E., Tomaszewski L., Lis E., i In. Wieloskładnikowa ocena biochemiczno kliniczna narażenia pracowników przemysłu petrochemicznego cz.II. Wyniki poszukiwań wczesnych objawów kliniczno-biochemicznych narażenia na toksyczny wpływ substancji występujących w przemyśle petrochemicznym. Analiza wyników 5-letnich badań epidemiologicznych. MED. PRACY 1987, 38 (3), s.167-172
Białek E., Tomaszewski L., Sybilski Z., Kącki J., Ocena wartości diagnostycznej