O mnie 

I think that, as life is action and passion, we should share the passion and action of our time at peril of being judged not to have lived at all.

Nazywam się Ewa Danuta Białek i jestem założycielką Instytutu Psychosynezy w Warszawie, działalności stworzonej w październiku 2004 roku, a wcześniej Stowarzyszenia "Edukacja dla Przyszłości: (styczeń 1997 rok), dla wspomagania indywidualnych osób w odkryciu swej drogi życia oraz wzorca zdrowia i dobrego samopoczucia w sobie. To wielkie odkrycie pozwala zarządzać swym życiem w pozytywny sposób i przynosi więcej zdrowia w środowisku i na świecie. 

Długie lata dedykowałam pracy w nauce: medycynie, gdzie obroniłam doktorat z immunologii i zrobiłam specjalizację z diagnostyki klinicznej. Poszukiwałam tak naprawdę efektywnych rozwiązań dla siebie - swego zdrowia, którego mi brakło od najwcześniejszego dzieciństwa, natomiast nieustannie byłam poddawana leczeniu, które nie przynosiło efektów, a tylko kolejne diagnozy. Moja determinacja była jednak tak wielka, że uczyłam się nieustannie dla rozwiązania tej zagadki, dlaczego człowiek choruje, jakie są tego przyczyny i czy jest szansa powrotu do zdrowia w każdym wieku.

Te moje intensywne poszukiwania zostały nagrodzone zetknięciem się z psychosyntezą, która pokazała mi kierunek mych dogłębnych badań - poprzez skupienie się na sobie, dla zrozumienia objawów i ich przyczyn. To zaowocowało sukcesem w odkodowaniu mych problemów zdrowotnych. Ubocznym efektem tej wewnętrznej pracy stały się programy "edukacji do zdrowia" oraz "edukacji o sobie", które rozpoczęłam realizować w szkołach (dzieci, nauczyciele), a następnie w innych środowiskach - w formie warsztatów (także prowadząc wykłady i aktywne ćwiczenia akademickie). Zaczęłam także zdrowieć, odkrywając przyczyny, a nie "zasłaniając" skutki (objawy). 

Owocem tych odkryć stały się także moje książki i poradniki samoedukacji (wydałam ich już 30), jak i artykuły naukowe (100). Jestem żywym przykładem tego, czego uczę, zarówno w trakcie warsztatów, jak i konsultacji, mentoringu i coachingu. W międzyczasie ukończyłam dziesiątki kursów międzynarodowych, np. Training the Trainer- Psychosynthesis Approach, Self-Actualizing Manager, Creative and Intuitive Management, The Manager of the Future, Psychosynthesis Coach Training, stając się Life Coach, Master Life Coach, Coach for Personal Well Being, Agent of Conscious Evolution, Conscious Evolution Coaching i dziesiątki innych.

I am registered as a Member of the Bristol WHO'S WHO Executives and Professionals (2014), having pursued excellence, maintained perseverance, and ascended the summit of professional accomplishment.

Psychosynteza jest stale nieznaną w Polsce dziedziną "psychologii całego człowieka" - psychologią transpersonalną, wyrosłą ponad 100 lat temu z psychoanalizy, którą jej twórca, dr Roberto Assagioli miał wprowadzić do Włoch. Roberto Assagioli zawsze zwracał uwagę na jakość tego, jak można wspomaga osobę w rozwoju - jego podejście było wyjątkowo naukowe i zawsze dbał o to, aby nie mieszano go z podejści dalekim od nauki, a szczególnie mechanistycznym, przedmiotowym. Wkrótce zauważył, że ta ostatnia rozkłada pacjenta na czynniki pierwsze, nie składając go razem. To stało się inspiracją do zbudowania przez Assagiolego "windy" od "piwnicy Freuda" przez "tu i teraz" - do "poddasza" – dla odkrycia wszystkich potencjałów wzrostu, tkwiących w człowieku i odkrywania poczucia kierunku i sensu w życiu (włączając duchowy wymiar - transpersonalny). Odtąd została stosowana nie tylko w terapii, ile w edukacji (promocji zdrowia), także w zarządzaniu ludźmi dla wspierania samorealizacji (za A. Maslowem) i budowaniu wizji „firmy jutra”, stosując ją „u zdrowych”. Wielu psychosyntetyków na świecie używa jej w biznesie, edukacji, sztuce, także w terapii.

MOJA OFERTA

Celem mojej działalności jest wspomaganie w rozwoju osoby na drodze jej życia oraz zdrowia i dobrostanu, nie tylko bazując na mym profesjonalnym przygotowaniu, ale także jako osoby doświadczonej w życiu, dzieląc się życiową mądrością. Pracuję na „żywym organizmie”, z konkretną osobą, a nie techniką i jej problemami, szukając wspólnie głębokiego sensu i zrozumienia.

Pracuję zarówno z osobami mającymi problemy partnerskie, zatrzymania w życiu, wypalenia zawodowego, jak i mającymi problemy wychowawcze z dziećmi; zarówno z kobietami jak i mężczyznami; także pragnącymi coś więcej od życia – szukającymi sensu i znaczenia i/lub realizacji siebie w pracy, którą wykonują (odkrycia pasji, sensu życia, samorealizacji). Z tego też powodu stosuję psychosyntezę w rozwoju osobistego i transpersonalnego rozwoju (coaching osobowy i transpersonalny)

Moje zawodowe przygotowanie i praca akademicka, prowadzenie autorskich programów edukacyjnych dla różnych środowisk (warsztaty grupowe, seminaria, wykłady), jak i indywidualna praca z klientem, oraz nieustanne dokształcanie się, jak i praca własna z poznanymi narzędziami na sobie, uczyniły moją pracę unikalną, gdyż jestem ewidentnym przykładem tego, że to działa.

Moje umiejętności:

  • Praca na wszystkich poziomach siebie klienta: zmysłowym, fizycznym, emocjonalnym, mentalnym, duchowym i łączenie ich w całość siebie dla ich integrowania
  • Czytanie z komunikatów ciała, mowy (jakości słów, emocji, sposobu myślenia)
  • Wiązanie (łączenie skutków z przyczynami), dla uświadomienia osobie całości obrazu i wyciągania wniosków
  • Syntetyczne (systemowe) myślenie, dla uruchomienia w osobie wielopoziomowości życia i dróg indywidualnego rozwoju (od osobowego do transpersonalnego, otwierając drzwi do innych przestrzeni)
  • Zadawanie właściwych pytań, niezbędnych w procesie transformacji i zmiany, prowadzących do zdrowych przekonań i nawyków
  • „Prowadzenie” – bycie przewodnikiem w drodze klienta, do zrozumienia sensu i znaczenia własnego życia – dla samorealizacji (spełnienia)
  • Ułatwianie rozwoju klienta w przekraczaniu barier rozwoju oraz oporu przed zmianą i lęków
  • Umożliwienie odkrycia sygnałów w ciele, prowadzących do lepszego zrozumienia siebie i swoich doświadczeń.
  • Wspomaganie w odkryciu swojej misji i realizowaniu jej w życiu, zrozumiawszy sens swoich życiowych doświadczeń.

I think that, as life is action and passion, we should share the passion and action of our time at peril of being judged not to have lived at all.