SPIS KSIĄŻEK DOSTĘPNYCH PRZEZ INSTYTUT PSYCHOSYNTEZY JAKO DRUKOWANE oraz eBOOKi (ePub, pdf, mobi). NOWOŚCI NA KOŃCU

 • Edukacja zdrowotna w praktyce

 • Porady małej Ewuni dużej Ewie

 • Strenghtening of bonds

 • Miłość ma wiele imion

 • O sensie życia

 • Fibromialgia. Czy istnieje nadzieja na wyzdrowienie?

 • Droga powrotna od choroby do zdrowia

 • Psychosomatyczne, emocjonalne i duchowe aspekty chorób ze stresu

 • Liryki na nowo

 • Bajki dla mojej wnuczki

 • Świadome rodzicielstwo

 • Być w zgodzie ze sobą, innymi i światem

 • Fibromyalgia (ang)

 • Szkoła życia

 • Psychosynteza. Teoria i praktyka. Pomost do psychologii integralnej

 • Szkoła emocji

 • Słowo jako energia

 • Wychowanie dziecka. W kierunku zdrowia i harmonii w sobie i świecie

 • Świadome rodzicielstwo

 • Kreatorzy zmiany. Budowanie społecznej synergii dla nowej jakości życia w świecie

 • Człowiek kwantowy. Zintegrowane podejście do zdrowia i rozwoju człowieka

 • Fibromyalgia. Is there any hope of recovery? (ang)

 • Wychowanie do zdrowia w rodzinie, szkole i świecie

 • Jak się uczyć?
 • Jesteśmy jedną wielką rodziną
 • Być kobietą. Instrukcja obsługi samej siebie, czyli co i czego do czego używać?
 • Liderzy jutra. Nowa przedsiębiorczość w trakcie cywilizacyjnej zmiany
 • WELLNESS. Zdrowie od-Nowa
 • WZRASTAJ AŻ POD NIEBO. Samorozwój lidera jutra
 • KOBIETA 50+. Nowe narodzenie (nowość)
 • COACHING TRANSPERSONALNY PSYCHOSYNTEZY I KONTEKSTY 
 • PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Z DUSZĄ. Wyzwanie dla nowych czasów
 • NARESZCIE AUTENTYCZNA TY - KOBIETA po 60-tce
 • FIBROMIALGIA - ZROZUMIEĆ I POŻEGNAĆ. Kronika autentycznego przypadku. Pamiętnik drogi powrotnej
 • ZESPÓŁ FIBROMIALGII Wybrany zestaw ćwiczeń ogólnousprawniających dla codziennej gimnastyki w domu
 • CHOROBA ZWYRODNIENIOWA STAWÓW, ZESPÓŁ PRZEWLEKŁEGO ZMĘCZENIA. FIBROMIALGIA. Zestaw  ćwiczeń ogólnousprawniających dla codziennej gimnastyki w domu
 • LUSTRA NA POKOLENIA. Poradnik dla rodziców i nie tylko...
 • CHOROBY Z AUTOIMMUNOAGRESJI. Ciało-Umysł-Dusza. Co mają wspólnego? (zapowiedź wydawnicza - marzec)

KRÓTKIE OPISY KSIĄŻEK  EWY DANUTY BIAŁEK

 • 1.PORADNIKI SAMOEDUKACJI

WYCHOWANIE DO ZDROWIA W RODZINIE, SZKOLE i ŚWIECIE  Pierwsza książka z cyklu WYZWANIA EDUKACYJNE. Edukacja dla każdego. SZTUKA ŻYCIA W ŚWIECIE. Jest „poradnikiem edukacji siebie”, zawiera szereg pojęć, a także, zgodnie z podejściem psychosyntezy – praktyczne ćwiczenia do własnego wykonania. Każda z wymienionych niżej książeczek stanowi całość sama w sobie i jednocześnie wszystkie razem tworzą całość.

BYĆ W ZGODZIE ZE SOBĄ, INNYMI I ŚWIATEM  Poprzez opisy i konkretne ćwiczenia Autorka pokazuje drogowskazy do tego, jak być w zgodzie ze sobą, innymi i światem, a to pozwala budować zdrowe relacje. Bez wewnętrznej harmonii możemy jedynie tworzyć „chore rodziny i chore związki", a tym samym implantować i wzmacniać zaistnienie fizycznych objawów chorób, określanych jako „psychosomatyczne". Aby więc żyć zdrowo i szczęśliwie - należy zacząć od siebie, ponieważ tylko siebie jesteśmy w stanie zmienić, a to promieniuje na innych i świat wokół nas. Polecana dla wszystkich bez wyjątku.

Podobnie jak kolejne książeczki stanowi całość sama w sobie i jednocześnie tworzy całość z pozostałymi poradnikami.

JAK SIĘ UCZYĆ?  Kolejna książka z cyklu – „instrukcja obsługi siebie samego - czyli co i czego do czego używać?". Wewnątrz wiele „instrukcji obsługi": m.in. emocji, wyobraźni i wiele cennych, prostych ćwiczeń, pozwalających spojrzeć na uczenie inaczej. Wyjątkowo wartościowa zarówno dla nauczycieli, ale także dla młodych, aby „nauka szybciej wchodziła do głowy".


SŁOWO JAKO ENERGIA czyli Psychoenergetyka słowa  Kolejna książka z cyklu „poradnik edukacji siebie". Zawiera wiele odniesień, zarówno do roli rodzica / wychowawcy jak i do pracy nauczycielskiej i każdej innej, związanej z ludźmi (w tym  lekarzy i pracowników medycznych). Jest szczególnie ważna w uświadomieniu sobie oddziaływania słów na drugą osobę, ponieważ słowa mogą zarówno leczyć jak i  ranić. Warto więc wiedzieć, jaką energię niesie wypowiadane przez nas słowo, gdyż po latach - trzeba już tylko terapii i to nie tylko innych, ale przede wszystkim nas samych.. Polecana dla rodziców, pedagogów/wychowawców jak i lekarzy.

JESTEŚMY JEDNĄ WIELKĄ RODZINĄ  Kolejna ważna książka z punktu widzenia wychowania „do zdrowia i harmonijnego rozwoju". Pozwala spojrzeć szerzej na rozwój dziecka, jak i pogłębić własne możliwości wspierania, opieki, miłości, także obejrzeć swoje lęki, przyzwyczajenia, nawyki i programy, aby je ulepszyć i uzdrowić - dla dobra siebie, dzieci i świata. Daje wgląd we własne wzorce miłości, relacji, działania, dziecko w sobie, własną rodzinę (także w sobie), świadomość i odpowiedzialność, stawanie się - dojrzewanie przez całe życie. Pokazuje, jak być bliżej siebie i co to znaczy Człowiek, jak również jak być bliżej innych. Na zakończenie uświadamia, że jesteśmy tak naprawdę jedną wielką rodziną ludzką (pochodzącą od jednych rodziców). Wyjątkowo inspirująca dla bogatego i szczęśliwego własnego rozwoju i wspierania dziecka. Polecana dla wszystkich bez wyjątku.             

W PRZYJAŹNI Z EMOCJAMI  Wydana w formie broszurowej książeczka – poradnik, wprowadzająca w proste ćwiczenia dla radzenia sobie z emocjami.

SZKOŁA ŻYCIA  Zawiera wiele cennych ćwiczeń do własnego wykonania i spojrzenie na życie z pozycji połączenia wiedzy i doświadczenia – czyli życiowej mądrości. Bardzo cenna pomoc dla wszystkich pragnących zrozumieć lepiej życie i własne doświadczenia, które nas spotykają i czego nas uczą. Wyjątkowo inspirująca dla wszystkich pragnących żyć zdrowiej, ciekawiej i szczęśliwiej.

SZKOŁA EMOCJI  Wprowadza wiele cennych, prostych ćwiczeń do własnego wykonania, aby radzić sobie lepiej z emocjami, stresem w różnych sytuacjach w „szkole życia". Wyjątkowo ważna dla tych, którzy najpierw reagują, a potem obserwują, co zrobili i dlaczego. Niezbędna szczególnie dla rodziców i nauczycieli, także studentów.

ŚWIADOME RODZICIELSTWO  Zawiera wiele cennych informacji, a przede wszystkim bezcennych ćwiczeń dla rodziców - szczególnie młodych, do własnego wykonania, aby zrozumieć, jak wychowywać młode pokolenie. Mogą to zrobić zaglądając „do siebie", dla sprawdzenia i zweryfikowania własnych wzorców, celem uświadomienia sobie (i nie popełnienia błędów), co mi służyło dzieciństwie, a co raniło?, oraz co mogą wspierać w dziecku, jako jego własne (jak w nasionku), czyli jego program na życie, zawarty już w nim samym.

BYĆ KOBIETĄ  czyli instrukcja obsługi siebie, czyli czego i czego do czego używać?  Wyjątkowo inspirująca książeczka - polecana głównie kobietom, aby znalazłszy „minutę dla siebie", mogły przyjrzeć się swoim przestrzeniom życia i zacząć je nieustannie ulepszać. Zaniedbanie bowiem prowadzi do różnego rodzaju chorób, określanych jako cywilizacyjne lub psychosomatyczne; a zadbanie o siebie - wspiera zdrowie na długie lata, pozwala żyć bardziej szczęśliwie i radośnie. Pomocna we wszystkich dziedzinach życia. Zawiera proste, a jak bezcenne ćwiczenia do własnego wykonania - do obejrzenia siebie „jak w lustrze" i „poprawienia" tego, co wymaga „retuszu", koloru, jasności, a może głębszego „przekopania” przeszłości, aby ustanowić nowe wzorce i pozwolić sobie na „nowe narodzenie" do innej, wspaniałej przyszłości - dla siebie, bliskich i świata.

NARESZCIE AUTENTYCZNA TY - KOBIETA po 60-tce. -  Jest to trzecia książka na temat kobiet po BYĆ KOBIETĄ oraz KOBIETA 50PLUS. Jest kontynuacją rozwoju osobowego i duchowego kobiety aż do jej zakwitnięcia, co następuje między 50 i 60-tym rokiem życia. Ten ważny okres przełomu życia dotyczy syntezy jego doświadczeń (psychosyntezy wieku) i "narodzenia siebie" - archetypu "mądrej kobiety", który, jako wyjątkowy dar ma ona do zostawienia po sobie światu.

PORADY MAŁEJ EWUNI DUŻEJ EWIE. Zacieśnianie związków w sobie  Książka powstała na bazie własnych doświadczeń z wewnętrznym dzieckiem i zawiera ponad 40 porad „małej Ewuni - dużej Ewie". Wyjątkowe, niepowtarzalne obrazy, skojarzenia, pełne szczególnej, życiowej mądrości. Bezcenna książka, pozwalająca zrozumieć sens trudnego dzieciństwa i czerpanie siły na życie i kreatywność z „mądrości dziecka w sobie". Polecana głównie kobietom (także matkom małych jeszcze dzieci), które mają problemy z dokonywaniem wyborów, poczuciem własnej wartości, a przede wszystkim znalezieniem właściwej drogi dla siebie, sensu życia i bycia sobą w pełni.

 • 2.KSIĄŻKI FILOZOFICZNE (refleksyjne)
LUSTRA NA POKOLENIA - książka jest wyjątkowo wstrząsającym dokumentem do refleksji nad kondycją człowieka i rodziny. Zawiera ponad 40 przykładów z życia, pokazujących jak pokoleniowo przekazujemy "chore" wzorce następnym pokoleniom pełne agresji i przemocy, zablokowanej w nas od pokoleń. dzieje się to na skutek braku właściwej edukacji pomagającej odreagowywać trudne doświadczenia w zdrowy sposób. Jeśli to nie działa we własnych rodzinach, przenosimy patologie na następne generacje.

O SENSIE ŻYCIA  Wyjątkowa książka - refleksja nad życiem autentycznym, pozwalająca wejść głębiej w korzenie problemów życiowych i zdrowotnych, uformowane w dzieciństwie - w przeżyciach i wzorcach jednostkowych i sposobach reagowania dziecka na sytuacje trudne. Poprzez krótkie i dłuższe fragmenty narracyjne, zarówno subiektywne jak i obiektywne, książka prowadzi systematycznie Czytelnika w ogląd konsekwencji życiowych doświadczeń w różnych sferach życia. Jakość narracji na przestrzeni kartek wciąga go w dramat jednostkowego życia. Gdzieś od połowy książki uważny Czytelnik może uchwycić przebijające się gdzieś na obrzeżach „światło w tunelu", ukazujące mądrość organizmu do regeneracji, odradzania, uruchamiania mechanizmów autoregulacyjnych,...dawania życiu kierunku i celu...  Książka pozostawia Czytelnikowi możność refleksji i to zarówno dla jednostkowego życia, jak i szerszego zrozumienia ŻYCIA jako całości. Polecana dla tych, którzy szukają w życiu głębszego sensu.

MIŁOŚĆ MA WIELE IMION  O miłości napisano wiele na przestrzeni epok i stale jest ona tematem zarówno poezji, prozy, jak i innych sztuk pięknych, ponieważ miłości tak naprawdę uczy nas życie. Stąd nigdy o niej zbyt dużo, ani zbyt głęboko. Książka powstała zarówno z doświadczeń osobistych jak i poradnictwa  i warsztatów dla kobiet, prowadzonych przez lata przez Autorkę. Pisana jest więc życiem i oglądem problemów,  dotyczących zarówno miłości w sensie relacji męsko-damskich, jak i bardziej ogólnym, zrozumienia miłości w szerszym wymiarze. Pokazuje jej przestrzenie, jak i głębię przeżywania, od zmysłowej, aż do duchowego jej wymiaru. Bezcenna w rozwoju każdej osoby - jej człowieczeństwa i uczenia się miłości - aby stawać się nią na przestrzeni swojego życia i dzielić się nią z innymi i wszystkim wokół.

            Gdy nie mamy miłości do siebie...jest ona wewnątrz zablokowana...jak mamy ją dzielić, a tym bardziej dostawać? Ponieważ miłość jest tym, kim/czym jesteśmy i tylko poprzez odkrycie jej w sobie możemy rozdawać ją światu...napisała Autorka

            Polecana dla wchodzących w życie młodych osób dla zrozumienia, że miłość ma w każdym z nas „głębokie korzenie" i całe życie jest  stale aktualną „lekcją" do odrobienia. 

 DOKĄD ZMIERZASZ CZŁOWIEKU? MODEL EDUKACJI DLA PRZYSZŁOŚCI  Praca zbiorowa, powstała jako efekt „wyjątkowej” I Konferencji Naukowej pod w/w tytułem, z okresu istnienia Stowarzyszenia „Edukacja dla Przyszłości”, przeprowadzonej w całości przez Autorkę, jako zajęcia warsztatowe dla uczestników, z których żaden nie wygłaszał referatu. Były one jednak zamieszczone w książce. Cały przebieg tej konferencji wraz z pytaniami autorki i refleksjami uczestników w trakcie i po konferencji, stały się treścią niniejszej publikacji. Co z tego wynikło, może przekonać się czytelnik, który jest zainteresowany przyszłością edukacji oraz świata.

 • 3.POEZJA

LIRYKI NA NOWO. Wiersze o miłości Bardzo głębokie wiersze o miłości, wyrażania jej w wielu jej odsłonach.. od intymnych, po zrozumienie jej znaczenia w życiu każdego człowieka, jej wielu imion. Prezentowane wiersze są innym środkiem wyrażania tego, co zawarte jest w książce Autorki MIŁOŚĆ MA WIELE IMION. Wiersze w niniejszym tomiku ułożone są w taki sposób, aby pokazać twarze miłości - od uwarunkowanej,  zmysłowej i pełnej uczucia i huśtawki emocjonalnej - do miłości bezwarunkowej, obdarzającej osobę za samo zaistnienie w życiu jednostki. Polecana zarówno dla starszych, którzy znają  niektóre „oblicza miłości", ale przede wszystkim dla młodych, dla uświadomienia sobie szerokości i głębi ludzkich doświadczeń i ich nieustannej ich aktualności - póki żyjemy.

 • 4.LITERATURA DLA DZIECI

BAJKI DLA MOJEJ WNUCZKI (na jej specjalne zamówienie), pisane  życiem). Zamieszczone w tomiku 20 bajek powstało na specjalne życzenie jednej z wnuczek Autorki (wtedy lat 5) w trakcie kilkudniowego wspólnego pobytu oraz zabaw, wymyślanych przez nią. Jedną z zabaw były „spotkania z autorką", które stały się dla dziewczynki wyjątkowym przeżyciem, gdyż nie spodziewała się, że z jej powodu i pod jej wpływem powstaną (także) bajki. Tematów do nich dostarczał każdy wspólny dzień, wspomnienia, na które zgłaszała zapotrzebowanie oraz nowe pomysły, które rozbudowały się  w wydarzenia, inspirowane wyobraźnią Autorki.

5.KSIĄŻKI DEDYKOWANE ZROZUMIENIU CZŁOWIEKA I JEGO CHOROBY I ZDROWIA ORAZ POWROTU DO ZDROWIA 

CHOROBY Z AUTOIMMUNOAGRESJI. CIAŁO-UMYSŁ-DUSZA. CO MAJĄ WSPÓLNEGO? -Zapowiedź wydawnicza - marzec 2018 - 

Choroby z autoimmunoagresji dotykają coraz większej liczby ludzi w krajach cywilizowanych. Uważa się ich przyczyny za nieznane. Autorka - naukowiec z pasji - od lat zadaje sobie ważne pytanie: dlaczego człowiek choruje? W kolejnej ze swoich książek przygląda się wielu poziomom funkcjonowania człowieka i na przykładzie wybranych jednostek chorobowych przywołuje ich skutki, ale także przyczyny, leżące znacznie głębiej niż dotychczas oglądane w klasycznym podejściu. Czerpie przy tym zarówno z dostępnej literatury i dziesiątek książek, ale przede wszystkim z własnych życiowych doświadczeń (z autopsji) i mało efektywnego przez lata leczenia objawowego, nie docierającego do przyczyn. Jako psychosyntetyk mogła te przyczyny znaleźć i je uzdrowić w sobie.

Książka pozwala czytelnikowi na wyciąganie dalekosiężnych wniosków czy istotnie nie wiemy nic o przyczynach i co może on zrobić w swoim zakresie, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się ich na kolejne generacje. Wyjątkowo ważna książka dla tych, którzy pragną zrozumieć przyczyny problemów zdrowotnych i zależy im na jakości życia następnych pokoleń.  

FIBROMIALGIA. A JEŚLI ISTNIEJE NADZIEJA NA WYZDROWIENIE?  Pierwszy poradnik dla osób po 45 roku życia, cierpiących na jedną z chorób cywilizacyjnych, o trudnych do zdiagnozowania objawach, zaliczanych do chorób reumatycznych o nieznanej etiologii - Fibromialgii. Oparta na autentycznym przypadku i zastosowanych niekonwencjonalnych metodach wspierania holistycznego (całościowego) zdrowia, opisana przez długoletniego naukowca w dziedzinie medycyny/immunologii/promocji zdrowia, wypraktykowana na sobie z pozytywnymi skutkami. Pozwala na szerokie widzenie zarówno przyczyn  (korzeni choroby), jak i skutków oraz całościowe podejście do wspierania zarówno tego, co uszkodzone, zaniedbane, nieświadome, jak i tego, co nadal zdrowe i pełne życia.
FIBROMIALGIA - ZROZUMIEĆ I POŻEGNAĆ. Kronika autentycznego przypadku Autorki, która opisała proces narastania objawów i ich ustępowania w miarę stosowanych terapii. Książka wzbogacona dodatkowymi tabelami i wynikami badań.
ZESPÓŁ FIBROMIALGII. Wybrany zestaw ćwiczeń ogólnousprawniających dla codziennej gimnastyki w domu. Zawiera proste ćwiczenia do własnego wykonania w domu, w codziennym przywracaniu zdolności ruchowych.
CHOROBA ZWYRODNIENIOWA. ZESPÓŁ PRZEWLEKŁEGO ZMĘCZENIA. FIBROMIALGIA.  Zestaw ćwiczeń ogólnousprawniających dla codziennej gimnastyki w domu. Zawiera proste ćwiczenia do własnego wykonania w domu, w codziennym przywracaniu zdolności ruchowych. 
EDUKACJA ZDROWOTNA W PRAKTYCE Książka wyjątkowo ważna dla wszystkich, którzy chcą lub zajmują się edukacją zdrowotną od strony teorii, a mało znających praktykę. Także dla tych, którzy chcą i potrzebują wprowadzić w swoje życie zdrowe wzorce dla siebie i rodziny. Zawiera przede wszystkim w skondensowanej formie teorię niezbędną do zrozumieniu siebie – „edukację o sobie”, a przede wszystkim zalety jej dla swojego życia w dalekosiężnej perspektywie - począwszy od dzieci, na dorosłych kończąc, aby „nie trzeba było w przyszłości terapii", gdy edukacja nie przyszła na czas.. Jest więc wprowadzeniem do teorii i jej ugruntowaniem w praktyce. To, co jednak jest w niej najcenniejsze, to opinie studentów, którzy w trakcie 5-30 godzin uczelnianych zajęć warsztatowych opisali, co znaczy dla nich zdrowie. Bezcenna dla nauczycieli, rodziców, pracowników nauki i wszystkich zajmujących się ludźmi.
PSYCHOSOMATYCZNE, EMOCJONALNE I DUCHOWE ASPEKTY CHORÓB ZE STRESU Wyjątkowa książka, pozwalająca uświadomić sobie głębokie korzenie wielu chorób cywilizacyjnych, wywołanych stresem. Przynosi fundamentalne zrozumienie przyczyn – jakimi są zdeponowane w ciele emocje, przechowywane przez lata (często od dzieciństwa), będące „bombą” ze spóźnionym zapłonem, działających z ukrycia autodestrukcyjnych  ładunków. Dlatego choroby te noszą coraz częściej nazwę „chorób energetycznych”. Wyjątkowo cenną jest zarówno część teoretyczna, oparta na najnowszych światowych doniesieniach naukowych, jak i część praktyczna (w postaci opisu wielu stosowanych technik i ich efektów), która potwierdza zawarte w pierwszej części teorie. Najważniejszym jest jednak własny przykład Autorki, „będący „żywym autorytetem tego” co opisuje i że to działa. Uzdrowienie tego rodzaju chorób jest wieloaspektowym oddziaływaniem na wszystkich poziomach siebie (fizycznym, mentalnym, emocjonalnym i duchowym). Tylko od nas zależy wybór – zdrowia czy choroby i tylko my możemy siebie z nich uzdrowić – poprzez podjęcie decyzji, co z tym zrobić i dedykowanie siebie tej pracy. Bezcenna książka zarówno dla środowiska lekarzy, psychologów, jak i wszystkich tych, którzy chcą zrozumieć siebie, odzyskać  i zachować zdrowie oraz zależy im na zdrowiu własnych dzieci / wnuków i kolejnych pokoleń.
DROGA POWROTNA OD CHOROBY DO ZDROWIA Książka oparta jest na indywidualnym doświadczeniu Autorki, naukowca w dziedzinie medycyny, ale i praktyka-psychosyntetyka, poddającego refleksji własne problemy zdrowotne, ciągnące się od wczesnego dzieciństwa i leczone przez długie lata objawowo, a nie przyczynowo. Napisana jest w formie pamiętnika i refleksji nad konkretnymi objawami różnorodnych dolegliwości, a jednocześnie zachęca czytelnika do refleksji nad przeczytanymi rozdziałami i do bezpośredniego działania, aby rozpocząć własną drogę powrotną do zdrowia.

 • 6.KSIĄŻKI BĘDĄCE FUNDAMENTEM DLA ZROZUMIENIA TEORII i ZASTOSOWANIA JEJ W PRAKTYCE

PSYCHOSYNTEZA. TEORIA I PRAKTYKA. POMOST DO INTEGRALNEJ PSYCHOLOGII. Książka jest podsumowaniem blisko 8 lat prowadzonych zajęć warsztatowych. Zawiera podstawową teorię na temat psychosyntezy oraz przede wszystkim opinie uczestników zajęć warsztatowych (zarówno pojedynczych jak i cyklicznych, przygotowujących do bycia trenerem/edukatorem psychosyntezy), głównie nauczycieli, psychologów, pedagogów, także lekarzy. Wiele cennych opisów indywidualnych doświadczeń oraz mądrości życiowej, „odkrytej” przez uczestników w trakcie zajęć. 

Polecana dla wszystkich pragnących poznać psychosyntezę jak i na drodze osobowego i duchowego rozwoju, celem równoważenia obydwu wymiarów. Jest to drugie wydanie książki PSYCHOSYNTEZA W EDUKACJI. WZRASTANIE SAMOŚWIADOMOŚCI CZŁOWIEKA.

CZŁOWIEK KWANTOWY Budowanie fundamentów pod zintegrowane podejście do zdrowia i rozwoju człowieka.  Pierwsze tego rodzaju zintegrowane podejście do zdrowia i rozwoju człowieka, bazujące na najnowszych teoriach, dotyczących świadomości, miejsca człowieka w Kosmosie, fizyce kwantowej, energetycznej koncepcji człowieka i jej odniesieniach, zarówno w starożytnych systemach leczenia i uzdrawiania, jak i w medycynie i psychologii energetycznej - jako fundamentach medycyny zintegrowanej. Konieczne dla przyszłości i budowania systemu wychowania i pedagogiki holistycznej, wspierania zdrowia oraz zrozumienia fenomenu SPA&Wellness.

 • 7.ZASTOSOWANIE TEORII W PRAKTYCE – SYNTEZA WIEDZY DLA „EDUKACJI DLA PRZYSZŁOŚCI”

1. WYCHOWANIE DZIECKA.  W kierunku zdrowia i harmonii w sobie i świecie  Jest to wznowienie uzupełnionego wydania „Zrównoważonego rozwoju dziecka w świetle nowych wyzwań“ z 2008 roku (Oficyna Wydawnicza IMPULS). Jak pisze Autorka we wstępie: książka jest hołdem dziecku we mnie, które przez lata przypominało mi, że wszystko co dotyczy mnie jest żywe, obecne, choć głęboko „zakopane“ i wymaga uwagi, a przede wszystkim wyjścia naprzeciw fundamentalnej potrzebie bezwarunkowej miłości i akceptacji jego obecności. Potrzebuje ono bowiem nieustannej troski o harmonijny (zrównoważony) rozwój i wspieranie zdrowia na wszystkich jego poziomach.

Książka jest propozycją skierowaną do twórców programów edukacyjnych: dla nauczycieli, także tworzenia edukacji rodziców - wychowania do zdrowia, aby po latach nie trzeba było terapii w wielu sferach życia. Tym samym jest częścią całożyciowej edukacji.

Oby starczyło nam wyobraźni i cierpliwości na ten nieustanny kontakt z fundamentalnym fragmentem nas samych, korzeniami naszej historii, dla budowania harmonii w sobie, dziecku, rodzinie i świecie – konkluduje Autorka.

2. KREATORZY ZMIANY.  Budowanie społecznej synergii dla nowej jakości życia w świecie  Książka jest apelem do kreowania zmian w swoim życiu, które są podstawą do wszelkich społecznych przemian. Jest zaproszeniem do tworzenia oddolnego ruchu ludzi dobrej woli, kreujących pozytywną zmianę w otoczeniu.

Książka składa się z 3 części: Część pierwsza – jest formą przesłania do współczesnych kobiet, których budzący się potencjał jest coraz bardziej widoczny na zewnątrz (i dostrzegany przez nie same, szczególnie młode pokolenie) i potrzebuje nadania mu kierunku, obudzenia wewnętrznej motywacji. Do tego potrzebne są Mentorki, starsze doświadczeniem i młode duchem, które same przeszły tę drogę, rozumiejąc sens zmian w szerszym kontekście, nie tylko osobistym, ale w szerszej skali, w kierunku kreowania równowagi – społecznej harmonii.

Część druga – ukazuje pewne humanistyczne i etyczne aspekty życia, dotyczące każdego, ujawniające społeczne trendy, czy systemy wymagające zmiany, artykułując te potrzeby w szerszej skali (także globalnej).

W części trzeciej – zawarto niektóre przykłady tworzonych od lat inicjatyw (na świecie i w Polsce), pokazując podwaliny i kierunek cywilizacyjnych zmian. Stanowią one przyczynek do refleksji, gdzie jesteśmy teraz, jako jednostki i inspiracje do dokonania stosownego wyboru: kreowania pozytywnej przyszłości siebie i świata lub jego zagłady.

3. LIDERZY JUTRA. Nowa przedsiębiorczość w trakcie cywilizacyjnej zmiany  Żyjemy w czasach ogromnych zagrożeń dla ludzkości i świata, z którymi jesteśmy konfrontowani na co dzień. Dotyczy to w szczególności zatrucia środowiska czy zmian klimatycznych i tego konsekwencji w sytuacji zdrowotnej człowieka, jak i wielości kryzysów w różnych sferach życia. Stwarza to wielkie wyzwania, w tym dla przedsiębiorczości, która musi adaptować swoje cele osiągania zysków do w/w wyzwań. Wymaga też przewartościowania priorytetów na ochronę środowiska i Ziemi, także „jakości” człowieka i stwarzania biznesu, włączającego ludzkie wartości, służąc poszanowaniu życia na Ziemi. Pozwolą one przywrócić harmonię, zarówno w sobie jak i w świecie.

Książka nie pozostawia złudzeń co do sytuacji, jaką spowodował człowiek na przestrzeni wielu lat. Niemniej daje nadzieję na przyszłość, jeśli podejmiemy wyzwanie już teraz, budując biznes, ale przede wszystkim przygotowując lidera „jutra”.

Obyśmy obudzili się na czas, tworząc lepsze jutro już od dzisiaj!- kończy Autorka

4. WELLNESS. ZDROWIE od-NOWA. Innowacje w zdrowiu - integralne podejście  Żyjąc w czasach różnego rodzaju zmian, a przede wszystkim klimatycznych, ekologicznych, także gospodarczych czy politycznych, WELLNESS jest wyzwaniem dla współczesnego człowieka wzięcia odpowiedzialności za zdrowie w swoje ręce. To on ma przed sobą perspektywę kreacji nowej rzeczywistości, mając świadomość własnego sprawstwa. Może on kontrolować więc swoje myśli, emocje, wyobraźnię, jak tez odżywianie, aktywność i pracę dla innych, w której będzie realizował siebie, nie dopuszczając do zagłady zarówno siebie, kolejnych pokoleń jak i świata.

Wellness = dobrostan – to droga do przyszłości, perspektywa jakości życia, przyjaznych relacji z ludźmi i otoczeniem (przyrodą), to także nieustająca dbałość o nią. To świadome życie, prowadzące do odnowy moralnej, nieustanna całożyciowa edukacja – uczenia i samowychowania do zdrowia i dobrostanu. To rozwój pełnego potencjału człowieka, prowadząc do jego spełnienia.

Wellness – Zdrowie od-Nowa, to także tworzenie nowego systemu opieki zdrowotnej, opartej o uczenie o zdrowiu i dobrostanie. Książka jest  zaproszeniem dla specjalistów różnych branż, do tworzenia Sieci Wellness i całożyciowej „edukacji do zdrowia”, aby potem nie trzeba było terapii. Jest zapowiedzią tego, w czym już żyjemy, pokazaniem kolejnego kroku, odnowy duchowego wymiaru życia i człowieka, tworzenia od-nowa podstaw tej edukacji. Jej celem jest wspieranie zdrowia i dobrostanu we wszystkich przestrzeniach życia, regeneracji i rewitalizacji natury w sobie i w przyrodzie.

Książka polecana jest nie tylko środowisku ściśle medycznemu i jego studentom, ale psychologom, całemu gronu sfery Wellness i coachingu zdrowia i życia, wychowania fizycznego i fizykoterapii, ale również pedagogom, nauczycielom i rodzicom. Jest ważna także dla dziennikarzy, socjologów oraz specjalistów zarządzania kadrami, także dla profesjonalistów rolnictwa i weterynarii, jak też ekologii. Ale najważniejsza jest dla każdego indywidualnego człowieka, dla jego przyszłości w zdrowiu czy chorobie. To nas świadomy wybór właśnie teraz.

5. WZRASTAJ AŻ POD NIEBO! Samorozwój lidera jutra. Praktyczny poradnik zarządzania sobą. To kolejna książka z cyklu „syntez”, jednak w odróżnieniu od „Liderów jutra”, jest ona praktyczna. To PORADNIK ZARZĄDZANIA SOBĄ w postaci podanych dokładnie opisów doświadczeń do własnego rozwoju i wykonywania. Gdy nie będziemy kontrolować rozwoju i zaburzymy proces wzrastania, to staniemy się ofiarami własnych skostniałych przekonań i niezdrowych nawyków, oraz cywilizacyjnych chorób, nękających coraz bardziej ludzkość.

 Autorka służy tutaj jako przewodniczka po meandrach siebie, aby harmonizować to, co nadal czeka na ekspresję lub to, co nadmiernie wybujałe. Pomaga więc nadać kierunek wzrastaniu każdej osoby, ale tylko ona – każda osoba, może przejąć ster rozwoju w swoje ręce i otworzyć drzwi do bogactwa w niej, które domaga się wyrażenia. To jest wyzwanie dla każdego, a jednocześnie wezwanie dla tych, którzy chcą przetrwać w czasach globalnych kryzysów, z klimatycznym włącznie.

6. COACHING TRANSPERSONALNY PSYCHOSYNTEZY I KONTEKSTY> Droga do dobrostanu i spełnienia siebie Wyjątkowa książka, wprowadzająca duchową perspektywę rozwoju człowieka, łącząc ją w spójną całość z osobowym rozwojem. Bazuje na psychosyntezie, która, jako „psychologia samorealizacji, psychologia samoświadomości lub psychologia z duszą”, wychodzi naprzeciw potrzebom współczesnych czasów do poszukiwania sensu i znaczenia.  Książka stawia obecnie psychosyntezę (za Johnem Whitmore i jego „Coaching efektywności”) na czołową pozycję w nowej i wzrastającej przestrzeni coachingu życia i dobrostanu. gdyż prowadzi w kierunku celu, sensu i wartości, podnosi samoświadomość, pobudza wolę, wspiera  człowieka w stawaniu się całością i w pełni zdrowia w wielu przestrzeniach życia. Bezcenna dla wszystkich coachów, pragnących pracować z tym poziomem rozwoju. W międzynarodowym środowisku psychosyntezy uważana jest za pierwszą tego rodzaju publikację poświęconą temu zagadnieniu.

7. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Z DUSZĄ. Wyzwanie dla nowych czasów W czasach, w których żyjemy, ze względu na liczne zagrożenia cywilizacyjne, zarówno społeczne, jak i indywidualne, niezbędnym staje się samorozwój i tworzenie systemu edukacji wspierającej rozwój człowieka we wszystkich jego wymiarach ludzkich. Jest to też konieczność budowania przedsiębiorczości opartej o duchowe wartości. Ta książka  jest ewenementem w skali Polski, otwierając tę przestrzeń także do wsparcia biznesowego (coaching transpersonalny psychosyntezy – opisany w poprzedniej książce autorki), znajdując własne predyspozycje, poszerzając świadomość, znajdując sens i cel życia i wspierając dobrostan i zdrowie we wszystkich jego sferach. Dzięki takiemu całościowemu podejściu, jesteśmy w stanie jako indywidualne jednostki nie tylko przetrwać, ale tworzyć własne przedsięwzięcia w oparciu o swoje dary i talenty i ofiarować je w służbie światu, dla rozwiązywania palących problemów ludzkości. Obyśmy byli wystarczająco mądrzy, aby pójść za głosem duszy, jak i obecnie dostępnymi możliwościami jakie stwarza psychosynteza – psychologia z duszą.