Mentoring osoby i firmy

Mentoring życiowy czy zdrowotny dotyczy wytyczania drogi do dobrostanu (Wellbeing) zarówno pojedynczej osoby jak i firmy, bazując na potrzebie transformacji i zmiany, dotyczącej zdrowego stylu życia i ogólnego dobrostanu na poziomie indywidualnym i organizacji. 

Uczestniczę w zrozumieniu przez klienta i grupy jego (jej) życiowych doświadczeń, nie tylko jako profesjonalista, ale jako ekspert doświadczony w życiu, bazując na zrozumieniu sensu własnych życiowych doświadczeń, jak i nadania im kierunku - dokąd zmierza?.

Pracując metodami psychosyntezy (integrowania życiowych doświadczeń), poprzez moją życiową drogę i potrzebę głębokiego zrozumienia życia i dróg w człowieku, prowadzących do zamanifestowania choroby, nauczyłam się sama na sobie – jak można powrócić do zdrowia i dobrostanu i pomagać sobie go nieustannie wzmacniać i utrzymywać. Te dwie drogi: życie i zdrowie/choroba wzajemnie się ze sobą przeplatają, dlatego nie można ich traktować rozłącznie, lecz jako jedność. 

Podobnie jest z firmami - jeśli chce być zdrową firmą, złożoną z rozwijających się jednostek, dedykowanych swojej misji, włączonych w misję firmy - to istotnym jest zrozumienie wzajemnych współzależności człowiek-ludzie-przyroda.

Ponieważ firma jest zbiorem jednostek, niezbędnym jest zadbać o ich integrację i SYNTEZĘ (SYNERGIĘ), a tym samym o harmonię w firmie (WELLBEING FIRMY). Z tych też względów niezbędna jest praca z całym zespołem, a na początku jego EKSPERTYZA, DIAGNOZA i PROGNOZA.

Tego rodzaju ekspertyza, oparta na własnym przykładzie jest bezcenną dla klienta w zrozumieniu siebie i tego, dokąd zmierza i kim chce być, jak się czuć, co sobą reprezentować. Prowadzi to bowiem do nauczenia się dróg podążania za własnymi sygnałami ciała, podobnie jak za uporządkowaniem własnej historii, wzmocnieniem przekonań zmierzających do odkrycia, i utrzymania dobrostanu we własnym życiu, a to przekłada się na pracę, którą wykonuje i własną pasję.

Pracując z klientem pomagam mu odkryć jego motywacje i głęboką potrzebę podążania w życiu za samorealizacją (samospełnieniem), a także za dobrostanem, niezbędnym do jego osiągnięcia. Pokazuję drogę do zobaczenia więcej, bycia świadomym siebie i wewnętrznego "wołania", które jest stale w nim obecne, ale przez nieustanny brak czasu nie odczytywane i nie usłyszane. Gdy znajdujemy ten komunikat, jest on ziarnem, które może wyrosnąć w postaci wewnętrznej motywacji do zrozumienia siebie, swego celu i sensu swych doświadczeń. Dzięki temu ujawnia się pasja, sens i cel życia oraz misja pracy życia - po co tu jest? Jakie znaczenie ma jego życie?. Jest to piekny proces roziwijania się z zamknietego pąka w piękny kwiat, dla wydania owoców. 

Jeśli jesteś gotowy na to niesamowite wyzwanie, zadzwoń, skontaktuj się telefonicznie lub przez formularz. Jeśli to będzie możliwe w krótkim czasie, możesz otrzymać gratis bezpłatna konsultację, aby uświadomić sobie, jak moja praca może ci pomóc w osiągnięciu tego celu. 

CENNIK: Sesja wstępna dla osoby indywidualnej: 1/2 godziny 170 zł.

CENNIK DLA FIRM ustalany jest dla każdego przypadku