Coaching dobrostanu osoby i firmy

Wellness Coaching w podejściu psychosyntezy jest zintegrowanym coachingiem personalnym i transpersonalnym, KATALIZATOREM ZMIANY. Jest jak enzym czy drożdże, których brakowało, aby pokarm mógł być strawiony lub ciasto mogło wyrosnąć. Pozwala na ruszenie z miejsca w każdej życiowej i zdrowotnej sytuacji, odblokowania napięcia w ciele i duszy. Wiele procesów dzieje się bowiem na poziomie emocji i duszy. Moja praca z Tobą będzie polegać na ukierunkowaniu na zaspokojenie Twych nieświadomych potrzeb zmiany oraz "głodu" osiągnięć i spełniania marzeń.

Ułatwiam proces Twego rozwoju do przestrzeni daleko poza Twymi marzeniami, jakie trudno by Ci było nawet wymarzyć. Inspiruję Cię do zobaczenia nowych możliwości w Twoim życiu i zmianę perspektywy widzenia siebie i świata. Prowadzę Cię do odkrycia i spełniania Twojego celu życia, odnajdywania Twoich specjalnych darów i unikalnych talentów dla wyrażania i służenia nimi w świecie. Pokazuję Ci drogi jak żyć w pełni we wszystkich Twoich przestrzeniach i budowania "pracy życia" oraz relacji, które są satysfakcjonujące, zdrowe i pełne miłości. Coaching dobrostanu (Wellness, Wellbeing) dotyczy głównych przestrzeni Twojego życia:

REKOMENDACJE:

"It was delightful to spend time with Ewa in our Coaching circle, and she brought many insights into our one-to-one sessions as well as to the group. She 'walks her talk', weaving all aspects of her life and experience with the skills and awareness she has developed over time, into a beautiful 'synthesis'. She is open and sensitive, focused and clear, with a wonderful vision for the world. I highly recommend Ewa to guide you on your journey back to yourself.

Morag Paterson, Conscious Evolution Coach, integral Health Practitioner, MSc MCIPD ITEC AAMET

"I had the wonderful experience in 2012 and 2013 of having some coaching time with Ewa of the Ewa Białek' Instytut. It was amazing! Ewa is so knowledgeable, has been around the healing modalities as practitioner and author for many years. She is insightful, attentive and focused on the task of bringing out the best in her clients to see them on the path of their healing. I would recommend her services to anyone who is truly interested in going the extra mile on the journey to total wellness.

Thank you Ewa,

Sharron Cosgrove MPM, PC, Wakefield, Quebec www.Trinities   OfWisdom.org"

1. Coaching życiowy - dotyka problemów związanych z sytuacjami życiowymi w różnych jego sferach i to zarówno bardzo osobistych, partnerstwa, wychowania, relacji w pracy, budowania własnego biznesu, opartego o swe pasje.

2. Coaching zdrowotny - dotyczy zarówno wspierania obecnego zdrowia (polepszenia jakości zdrowia), jak i problemów, które nie zostały zauważone lub wyleczone drogą eliminowania objawów. Dociera do pierwszej przyczyny i pierwotnego wzorca zdrowia w sobie

3. Coaching transpersonalny - dotyka sfery sensu i celu, a więc rozwoju duchowego i sensu życia, w tym zrozumienia dlaczego robisz to co robisz (swojej misji).

COACHING ŻYCIOWY
A. Ukierunkowanie na samo-aktualizację niż na konkretne problemy, czy niewłaściwe relacje
B. Jako COACH, pracujący z duchową perspektywą życia i rozwoju człowieka, moim celem jest pomaganie w utrzymywaniu połączenia z duchową naturą (Wyższym Ja), aby żyć życiem ukierunkowanym na duszę. Jest to ciekawy aspekt coachingu, zogniskowany na tym, co chce Klient w życiu osiągnąć. To w sposób naturalny prowadzi do pogłębiania i poszerzania jego wyższego i głębszego celu, rozjaśnienia wizji, zasadniczych wartości w życiu i celu życia
Dlatego też celem tego rodzaju Coachingu jest znalezienie istoty siebie Klienta i docenienie siebie jako osoby i duchowego bytu oraz znalezienie swego rzeczywistego miejsca w życiu innych . Tym samym tego rodzaju Coaching staje się COACHINGIEM TRANSPERSONALNYM.

CENNIK

Konsultacja/coaching - wizyta 150 zł (do 20 minut)

2. Konsultacja/coaching pogłębione (45 minut) - 300 zł

3. Konsultacja/coaching - praktyczna praca (ponad 1 godz) - 350 zł - 400 zł

Kolejne sesje w cyklu - w zależności od umowy

COACHING ZDROWOTNY

O OFERCIE

Mimo, że trafiają do mnie osoby z problemami zdrowotnymi, moje podejście jest unikalne, gdyż szukamy wspólnie ZDROWIA, a nie umacniam klienta w chorobie. Chodzi o to, aby wyjść z myślenia o chorobie na rzecz ZDROWIA. Jest to zobaczenie drugiego bieguna. Jeśli osoba jest umocowana w myśleniu o chorobie to kim jest? JEST CHORA. To jest STYGMAT!. A więc całe jej jestestwo wyraża CHOROBĘ i nawet jak będzie usiłowało się ją UCZYĆ jak żyć lepiej w chorobie, ona stale będzie W CHOROBIE, bo taki ma wprasowany WZORZEC MYŚLENIA.

Trzeba nauczyć OSOBĘ (nie chorego, pacjenta, szpital - bo te słowa niosą energię CHOROBY) dostrzec, że ona CAŁA nie jest CHOROBĄ, tylko jej część jest chora, a reszta jest ZDROWA. Tego rodzaju ŚWIADOMOŚĆ umocni ją w tym, że ona potrzebuje szukać w sobie elementów ZDROWIA i uczyć się jak je POSZERZAĆ. W ten sposób  OSOBA będzie w swoim myśleniu zawłaszczała sukcesywnie przestrzeń CHOROBY na rzecz przestrzeni ZDROWIA. I to jest istota mojego podejścia i "terapii", która tak naprawdę jest WSPIERANIEM ZDROWIA, nawet, gdy osoba ma jakąś chorobę, ale reszta jest przecież ZDROWA i TO trzeba wesprzeć!

Tego może NAUCZYĆ SIĘ KAŻDY - BYCIA ZDROWYM- nawet jeśli MA CHOROBĘ, ale NIE JEST PRZECIEŻ NIĄ - CHOROBĄ. 

A więc pracujemy nad:

A. Obejrzenie problemów dotyczących szeroko rozumianego zdrowia (fizyczne, emocjonalne, mentalne, duchowe) oraz relacji z otoczeniem i określenie celów na najbliższą przyszłość
B. przyswojenie sobie technik pracy ze sobą, prowadzących do radzenia sobie z emocjonalnymi reakcjami, jako przyczyną problemów fizycznego zdrowia i powrotu do równowagi/zdrowia na wszystkich jego poziomach 

C. nauczenie się sposobów obserwowania zmiany i efektywnego ich stosowania, znajdowania wewnętrznej motywacji do pracy własnej poznanymi technikami, jako kontynuacji coachingu, między poszczególnymi sesjami, dla większego rozumienia siebie, dla obserwowania procesu zmiany i utrzymania dobrostanu (well being, wellness)
D. znajdowania sensu tych doświadczeń i uczenia się nowych rozwiązań i radzenia sobie ze zmianą
E. zwracania uwagi na zmiany, celem uwrażliwianie na ich dostrzeganie (wzmacnianie koncentracji i uwagi)
F. uruchomienie własnej odpowiedzialności za swój nastrój, emocje, radzenie sobie ze stresem, lękiem (ich wpływu na skutki/zdrowie/objawy dolegliwości)
G. wyjaśniania problemów dla zrozumienia wspierania zdrowia wszelkimi sposobami i zmiany sposobu radzenia sobie z wyzwaniami życia oraz wspomożenie w wytyczeniu drogi jak to robić - dla osiągania dobrostanu (wellness).

CENNIK: 

Jak wyżej - przy Coachingu życiowym. Zwykle sesja może trwać godzinę.

COACHING TRANSPERSONALNY

To nie jest zwykła sprawa, zwykły Coaching. Według zasad psychosyntezy , jest on UNIKALNY - jak każdy z NAS; zorientowany nie tylko na rozwój osobowy, ale znaczenia i sensu, poszerzania świadomości o sobie i świecie i swego w nim miejsca. 

Zachęcam Cię do przeczytania książki Johna Whitmore (brytyjski Nr.1 Trener Biznesu) p.t. COACHING Trening efektywności. Najbardziej znany podręcznik coachingu na świecie, gdzie właśnie Autor poleca COACHING TRANSPERSONALNY w wydaniu psychosyntezy, a nie żadnym innym! Niemniej nie można go rozumieć jako czegoś okrojonego do sfery duchowej, bo czegoś takiego nie ma! Tego rodzaju coaching jest zespolony z całością ROZWOJU i budowania DOBROSTANU - WELL-BEING. Jest niezbędny w nowych czasach wszelkim coachom, jak też doradcom i mentorom. Z tego też powodu kształcenie jest jedną całością, a nie poszatkowane na części. Nie można zaadaptować kilku technik psychosyntezy do repertuaru swoich metod pracy, uważając się za profesjonalistę w tej dziedzinie. Szkodzi to nie tylko dobremu imieniu psychosyntezy, ale także osobie poddającej się jemu. Coach jest odpowiedzialny za dobrostan klienta, zgodnie z zasadą Hipokratesa, zaadaptowaną do tego rodzaju działań dla rozwoju "primum non nocere". Psychosyntezy nie można poznać i uzywać po kilku godzinach grupowego szkolenia. Jest to całożyciowa edukacja, praktykowana na sobie, a potem dopiero można się dzielić z innymi, służąc za przewodnika w tej indywidualnej, duchowej podróży każdej osoby. 

CENNIK:

Wstępna rozmowa kwalifikacyjna - 175 zł/za 1/2 godziny. 

Sesja 1/2 godziny kolejna - 200 zł. 

Psychosynteza prowadzi do całości osoby. Nie sposób szatkować osoby na części, traktując je zamiennie lub odrębnie. Trzeba je połączyć w jedną całość. Dlatego obowiązkiem coacha jest zadbanie o całość klienta, o integrowanie jego wszystkich poziomów siebie: zmysłowego, mentalnego, emocjonalnego, intuicji, psychicznego i duchowego. Inaczej nie ma całościowego rozwoju, a osoba staje się zredukowana do części. 

Jest ona niezbędna dla każdej świadomej siebie kobiety i mężczyzny...do zarządzania sobą...i firmami jutra..dla LIDEREK PRZYSZŁOŚCI w każdej dziedzinie życia i działalności człowieka, a przede wszystkim uzyskiwaniu dobrostanu. Psychosynteza jest w tym zrozumieniu niezrównana, gdyz prowadzi do SYNTEZY, SYNERGII i DOBROSTANU. Przywraca wewnętrzną harmonię.

A przede wszystkim COACHING WELLNESS w ujęciu PSYCHOSYNTEZY  jest absolutnie potrzebny do radzenia sobie ze zmianą w wielu sferach życia osobistego i zawodowego, podobnie jak globalnego, zyjąc w czasach wielu turbulencji na poziomie lokalnym i światowym.

Teraz jest właściwy czas, aby to ROBIĆ! Jeśli jesteś zainteresowana - napisz! Umów się! Zrób to teraz!

Jeśli dotyczy to firmy, jestem gotowa pracowac z grupą dla wyjaśnienia misji poszczególnych osób dla osiągania DOBROSTANU na poziomie FIRMY (Well Being Firmy).

Znajdziesz też informacje o mnie:

http://psychosynthesiscoach.org/coaches4.htm