Zdrowie to...

Zdrowie to coś więcej niż fizyczność, to taże znacznie więcej niż 10 minut opowiadania w gabinecie - co ci dolega oraz przepisanie na to recepty, aby to zasłonić. Zdrowie to absolutnie odmienny, a wręcz przeciwstawny obraz. To bowiem całokształt procesów harmonii powstających w ciele na skutek słuchania jego rytmów i wychodzenia temu naprzeciw. Dotyczy to zarówno diety, odpowiednich produktów odżywczych i wody, także prawidłowego oddychania, panowania nad emocjami i stresem, właściwej ilości ruchu, harmonii pracy (nauki) i wypoczynku. Wszsytko to bowiem ma wpływ na wewnętrzną równowagę i funkcjonowanie mechanizmów autoregulacyjnych w organizmie. Nie radzenie sobie np. ze stresem czy emocjami, jak i programowanie od dzieciństwa lęków bez powodu (wynikających z własnych leków np. matki) wywołuje dysharmonię, a nie harmonię. Zdrowie to więc uświadamianie sobie wpływów własnych przekonań, nawyków, obrazu siebie i świata (innych) - odbieranie ich jako zagrożeń lub wsparcia. To pozytywne nastawienie do siebie i ludzi. To także zdrowo rozumiane poczucie własnej wartości, wynikające ze swej unikalności. To także przeświadczenie o potrzebie nieustannego rozwoju i uczenie się z doświadczeń życia. 

Zdrowie równoznaczne jest z całościowym dobrostanem we wszystkich sferach swego istnienia. To budowanie zdrowych relacji, opartych o szacunek dla inności i respektowanie godności drugiego człowieka i jego drogi rozwoju. To nieustanne uczenie się z relacji o sobie i podnoszenie świadomości na wyższy poziom, który włącza innych i otoczenie, a nie wyklucza. Na tym można dopiero budować społeczny dobrostan, oparty na pokoju w sobie. Pokój w sobie buduje zaufanie do innych (w odróżnieniu od jego braku, opartego na lękach, udowadnianiu czegoś przez kogoś, ocenianiu i opiniach). 

Osoba zharmonizowana wewnętrznie emanuje harmonią na zewnątrz, jest otwarta na uczenie się od innych, znajdując w tym wartość dla siebie. Docenia to, co wnoszą inni w jej życie. 

Zdrowie więc jest równoznaczne z dobrostanem, wychodzącym od siebie i promieniującym na otoczenie.