Wzajemne zależności

Żyjemy we wzajemnych zależnościach zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz siebie. Wszystko co dotyczy nas powinno być w harmonii wewnętrznej i odzwierciedlać naturalne rytmy. Gdy następuje (często nieświadomie) zaburzenie, wywołane np. mechanizmami obronnymi (ucieczkowymi przed czymś co niesie nam zagrożenie) (np. reakcje emocjonalne na skutek niemożności wyrażenia strachu czy złości), zaczynamy je blokować w ciele, a to wywołuje ewidentne skutki fizyczne. W taki sposób ujawniają się wzajemne zależności wewnętrznych reakcji i skutków w fizycznym ciele. Musimy to sobie uświadomić i zacząć żyć bardziej świadomie