W szkole życia

To, czego doświadczamy w sobie odbija się na tym, co pojawia się w naszym życiu. Jesteśmy bowiem generatorem energii i taką samą jakość energii przyciągamy do siebie. Dotyczy to zarówno życiowych sytuacji, jak i osób, które przyciągamy ( w tym partnerów). Jeśli coś skrywamy głęboko, z czym się nie zgadzamy czy odrzucamy, tego rodzaju energię przyciągamy jak magnes. Są to bowiem „lekcje do przerobienia” i zrozumienia: co tutaj robimy i czego mamy się w życiu nauczyć. Jeśli są to sytuacje dotyczące znaczących relacji, ich zrozumienie pozwala na odblokowanie napięć i pozwolenie obydwu stronom na rozwój. Jeśli jedna strona neguje rozwój i nie przyjmuje do wiadomości „zadanych lekcji życia”, często nie ma sensu tracić czas i energię na jej zmianę, gdyż to, co możemy zrobić – to zmieniać tylko siebie.