Uważność

To, czego uczymy się w trakcie coachingu to uważność na sygnały, które
posyła nam ciało w każdej chwili życia. Komunikaty ciała są ważnym elementem zrozumienia siebie i swoich problemów życiowych czy zdrowotnych.

Uważność to także bycie w chwili, w „tu i teraz” i obserwowanie co się ujawnia na zewnątrz oraz konfrontowanie tego z tym, co wewnątrz.

Uważność, to Zycie w chwili, zauważenie każdego jej momentu, delektowanie się nią i rozciąganie jej, aby być w niej jak najdłużej. To zatrzymanie przemijania czasu