Osiąganie harmonii między być a robić

W coachingu wellbeing (dobrostanu) zasadniczym fundamentem jest osiąganie
harmonii między być a robić. Bycie – to doświadczanie, uświadamianie sobie, że każda chwila daje nam szanse na bycie w niej, przeżywanie, zanurzanie się w niej i odczuwanie jej całą pełnią. To słyszenie, widzenie, smakowanie, odbieranie węchem, ale to także uruchamianie wszystkich wewnętrznych możliwości do tego, aby być w niej, odbierać siebie i drugiego człowieka, jak i sytuację wielowymiarowo.

Można by zapytać: co to daje? Daje radość, satysfakcję, spełnienie, poszerzanie swoich doznań, uświadomienie głębi przeżywania, bycie z kimś nie tylko na poziomie fizycznym, ale znacznie więcej – nawiązywanie głębszych, bardziej satysfakcjonujących relacji. Zaczyna się wtedy docierać do sensu swych doświadczeń i rozumie je pełniej – po co były.