Jak utrzymywać dobrostan codziennie?

Wielu ludzi oddaje dbanie o swój dobrostan lekom i lekarzom, a swoje czynności ogranicza do wizyt kontrolnych, badań specjalistycznych lub łykania bezmyślnie tabletek.

A przecież dobrostan to stan ducha i ciała połączonych razem. Nawet wiele chorób nazywa się obecnie psychosomatycznymi, z racji oddziaływania psychiki na fizyczne objawy. Mało kto natomiast trafia do lekarza psychiatry czy w ostateczności psychologa, ponieważ traktuje się psychikę jako tabu, zapisane w społecznej świadomości jako defekt („chory psychicznie”), a tymczasem radzenie sobie z emocjami to bardziej problem edukacji szkolnej czy rodzinnej, zamiast przypisywania temu znamion choroby, chyba, że zagraża to życiu osoby czy najbliższego otoczenia.

Utrzymywanie w wewnętrznej harmonii to domena całożyciowej edukacji. Dotyczy ona każdego wieku i każdej osoby. Dotyczy to przede wszystkim sfery coachingu dobrostanu