Dr Ewa Danuta Białek. Instytut Psychosyntezy®

Wszyscy jesteśmy bogaci (duchowo)... w potencjały, pomysły, możliwości i zasoby w sobie. To, co zrobimy z nimi, uczyni nas bogatymi, żyjącymi w dobrostanie (Bob Proctor)

I think that, as life is action and passion, we should share the passion and action of our time at peril of being judged not to have lived at all.